Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Uchwała Nr XII/67/90 Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 6 marca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

Uchwała Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 1999 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/90 Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 6 marca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

Uchwała Nr XXXI/452/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 Uchwała Nr XIV/161/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wyłączenia jednostki budżetowej pn. "żłobki" w Słupsku ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zmiany nazwy jednostki budżetowej na "Zespół żłobków Miejskich" w Słupsku

Uchwała Nr XVI/211/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Uchwała Nr XXVI/373/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D.

ROZPORZ¡DZENIE RADY MINISTRóW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Uchwała Nr XLVIII/669/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie przyjęcia Programu „Familijny Słupsk”.
 


 

 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza